РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

Почесний член радіоклубу "ДЕЛЬТА"

Почесним Членом радіоклубу "Дельта" може бути кожний грамодянин
України, країн ближнього зарубіжжя та країн далекого зарубіжжя
віком 18-ти років чоловічої чи жіночої статі незалежно від фаху,
роду заняття та віросповідання.

Критерії визнання Почесного Члена РК "Дельта"
1. Розуміти суть радіоаматорства як напрямку технічної творчості
людини.
2. Бути обізнаним з регламентом радіоаматорського з'вязку.
3. Бути обізнаним у радіотехнічному конструюванні.
4. Надавати інтелектуальну допомогу членам радіоклубу.
5. Надавати матеріальну допомогу членам радіоклубу.
6. Сприяти поповненню радіоклубу з боку підростаючого молодого
покоління.
7. Постійно робити внески у справу радіоаматорського зв'язку,
технічного конструювання.
8. Піклуватися про заслужений авторитет радіоклубу.
9. Бути прикладом доброзичливого відношення у колективі.
10. Почесний Член радіоклубу має право приймати участь у загальних
зборах радіоклубу та його заходах.
11. Почесний Член радіоклубу внески не сплачує.
12. Почесний Член радіоклубу свого викличного сигналу може не мати.
13. Почесний Член радіоклубу має посвідчення раліоклубу
встановленого зразка.

Положення затверджено на загальних зборах радіоклубу "Дельта"
07 лютого 2004 року.
Голова радіоклубу "Дельта" UR5UEK М.Г.Негрішний (sk)

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC