РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

Дорогі друзі, радіоаматори України!

Наші найщиріші Поздоровлення і побажання щасливого Нового 2019 року! Здоров'я, благополуччя Вам і Вашим сім'ям в новому році.

2018 рік був успішним для радіоаматорів радіотехнічного клубу "Політехнік" UT7UZA, КПІ ім. Ігоря Сікорського, клубу K - DX - CC, фірми RigExpert.

Враховуючи роль і великі заслуги радіоаматорів КПІ і України в розвитку систем зв'язку, радіотехніки, радіоелектроніки, керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського запросило нас взяти участь в XII міжнароднійою науково практичній конференції "Проблеми телекомунікацій 2018" яку проводив Інститут телекомунікацій і зв'язку (ІТС), виділивши для нас окрему секцію "Технічна творчість радіоконструкторів України". Радіоаматори України показали себе з найкращого боку! Прямо у залі засідань працювала спеціальна виставка "Розробки радіоконструкторів України" де наша чудова і численна команда представила унікальні, діючі розробки в "металі", продемонстровані керівництву КПІ, на чолі з головою оргкомітету конференції проректором КПІ, академіком Ільченком М.Ю. (UT5UME), і численним ученим, учасникам конференції з багатьох країн світу.

UT7UZA

Враховуючи актуальність наукових і практичних досягнень радіоаматорів, враження від демонстрації, оргкомітет зробив нам честь, представивши на пленарне засідання відкриття такої іменитої конференції кращі доповіді — Джулая Володимира (UY2UA), наших іменитих друзів, представників фірми RigExpert, Антонова Олександра (UR4MCB), Казанцева Олександра (UT0UN), Шумана Олега (UT4UML)!!

Доповіді були сприйняті з великою увагою, показані на великому екрані з паралельною демонстрацією зв'язку на радіоаматорських діапазонах. Після закінчення конференції, усі радіоаматори були нагороджені спеціальними дипломами сертифікатами.

Дорогі друзі!

У квітні 2019 року відбудеться XIII міжнародна конференція "Проблеми телекомунікацій 2019". Керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського знову запрошує нас взяти в ній участь.

Від імені радіотехнічного клубу "Політехнік" оргкомітет конференції [Сергієнко М.І. (UX0UN), Жук А.М. (UY5AZ), Литвинов С.І. (UX1UA)] запрошує радіоаматорів України взяти участь в нашій конференції. Наша участь підвищить авторитет, рейтинг і роль радіоаматорів в країні.

Пропонуйте оригінальні розробки будь-якого призначення і застосування, що мають, на вашу думку, науковий і практичний інтерес в радіозв'язку, у будь-яких розділах радіотехніки, електроніки, автоматики і так далі. Це можуть бути готові конструкції, макети, програмні продукти.

Ви можете також подати Ваші статті і тези за темою вашої доповіді, які будуть опубліковані в міжнародній збірці/ Мови — українська, англійська, російська.

Усі учасники будуть нагороджені спеціальними дипломами сертифікатами. Вітаються Ваші пропозиції, побажання, творча участь.

Давайте всі разом будувати, творити добро, підтримувати авторитет нашого чудового захоплення — Ham_Radio!

З усіх питань звертайтеся, пишіть, телефонуйте членам оргкомітету конференції:

  • Сергієнку Миколі Івановичу, UX0UN, керівникові радіотехнічного клубу "Політехнік" UT7UZA (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., моб. тел. 380 50 380 9578)
  • Жуку Анатолію Миколайовичу, UY5AZ (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., моб. тел. 380 67 267 4435 в Київстар, Viber, WhatsApp. У Скайпі — anatoly_zhuk)

Дякує Вам, дорогі наші радіоаматори і до зустрічі на конференції в прекрасному Києві і в нашому радіотехнічному клубі "Політехнік" UT7UZA, КПІ ім. Ігоря Сікорського в квітні 2019 року.

UY5AZ UX0UN

73! З повагою
Жук А.М. (UY5AZ)
Сергіеєнко М.І. (UX0UN)

Дорогие друзья, радиоаматоры Украины!

Примите наши самые искренние Поздравления и пожелания счастливого Нового 2019 года! Здоровья, благополучия Вам и Вашим семьям в новом году.

2018 год был успешным для радиоаматоров радиотехнического клуба “Политехник” UT7UZA, КПИ им. Игоря Сикорского, клуба K-DX-CC, фирмы RigExpert.

Учитывая роль и большие заслуги радиоаматоров КПИ и Украины в развитии систем связи, радиотехники, радиоэлектроники, руководство КПИ им. Игоря Сикорского пригласило нас принять участие в XII международной научно практической конференции “Проблемы телекоммуникаций 2018” которую проводил Институт телекоммуникаций и связи (ИТС), выделив для нас отдельную секцию “Техническое творчество радиоконструкторов Украины”. Радиоаматоры Украины показали себя с наилучшей стороны! Прямо в зале заседаний работала специальная выставка “Разработки радиоконструкторов Украины” где наша замечательная и многочисленная команда представила уникальные, действующие разработки в “железе”, продемонстрированные руководству КПИ, во главе с председателем оргкомитета конференции проректором КПИ, академиком Ильченко М.Е. (UT5UME), и многочисленным ученым, участникам конференции из многих стран мира.

Учитывая актуальность научных и практических достижений радиоаматоров, впечатления от демонстрации, оргкомитет оказал нам честь, представив на пленарное заседание открытия такой именитой конференции лучшие доклады — Джулая Владимира (UY2UA), наших именитых друзей, представителей фирмы RigExpert, Антонова Александра (UR4MCB), Казанцева Александра (UT0UN), Шумана Олега (UT4UML)!!

Доклады были восприняты с большим вниманием, показаны на большом экране с параллельной демонстрацией связи на радиоаматорских диапазонах. По окончании конференции, все радиоаматоры были награждены специальными дипломами сертификатами.

Дорогие друзья!

В апреле 2019 года состоится XIII международная конференция “Проблемы телекоммуникаций 2019”. Руководство КПИ им. Игоря Сикорского снова приглашает нас принять в ней участие.

От имени радиотехнического клуба “Политехник” оргкомитет конференции [Сергиенко Н.И. (UX0UN), Жук А.М. (UY5AZ), Литвинов С.И. (UX1UA)] приглашает радиоаматоров Украины принять участие в нашей конференции. Наше участие повысит авторитет, рейтинг и роль радиоаматоров в стране.

Предлагайте оригинальные разработки любого назначения и применения, имеющие, по вашему мнению, научный и практический интерес в радиосвязи, в любых разделах радиотехники, электроники, автоматики и т.д. Это могут быть готовые конструкции, макеты, программные продукты.

Вы можете также подать Ваши статьи и тезисы по теме вашего доклада, которые будут опубликованы в международном сборнике, Языки — украинский, английский, русский.

Все участники будут награждены специальными дипломами сертификатами. Приветствуются Ваши предложения, пожелания, творческое участие.

Давайте все вместе созидать, творить добро, поддерживать авторитет нашего замечательного увлечения — Ham Radio!

По всем вопросам обращайтесь, пишите, звоните членам оргкомитета конференции:

  • Сергиенку Николаю Ивановичу, UX0UN, руководителю радиотехнического клуба “Политехник” UT7UZA (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., моб. тел. 380 50 380 9578)
  • Жуку Анатолию Николаевичу, UY5AZ (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., моб. тел. 380 67 267 4435 в КиЇвстар, Viber, WhatsApp. В Скайпе — anatoly_zhuk)

Спасибо Вам, дорогие наши радиоаматоры и до встречи на конференции в прекрасном Киеве и в нашем радиотехническом клубе “Политехник“ UT7UZA, КПИ им. Игоря Сикорского в апреле 2019 года.

73! С уважением,
Жук А.М. (UY5AZ),
Сергиенко Н.И. UX0UN 

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC