РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

ЕСКУ 2014

Получено от Николая Иванчихина (UR8UA)

Радіозв’язок на коротких хвилях (КХ)

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

 • юніори: 19 років та молодше (Ч19, Ж19);
 • дорослі: 20 років та старше (Ч20, Ж20).

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) у змаганнях або виконати нормативи класифікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів;

Майстер спорту України міжнародного класу

 • 1-3 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) в особистому заліку;
 • 1-2 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) у складі команди колективної радіостанції;
 • 1-2 - на чемпіонаті Європи (WAE DX contest) в особистому заліку;
 • 1 - місце на чемпіонаті Європи (WAE DX contest) у складі команди колективної радіостанції.

Майстер спорту України

 • 4-6 - на чемпіонаті світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) в особистому заліку;
 • 3-5 - на чемпіонаті світу у складі команди колективної радіостанції (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest);
 • 3-5 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку (WAE DX contest);
 • 2-3 - на чемпіонаті Європи у складі команди колективної радіостанції (WAE DX contest);
 • 1-2 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку;
 • 1 - на чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції.

Кандидат у майстри спорту України

 • 3-5 - на чемпіонаті України в особистому заліку;
 • 2-3 - на чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції.

Перший, другий, третій розряди

 • Виконати нормативи класифікаційної таблиці.

Класифікаційна таблиця

Рівень змагань та вимоги до них для присвоєння звань та розрядів Спортивні звання та розряди Норматив (межі відхилення від ВВП) для присвоєння звань та розрядів, %
Перший рівень змагань - чемпіонат та Кубок України (за умови участі не менше 20 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 30 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України"),
заліковий час для змагань повинен становити не менше ніж 4 години
Майстер спорту України 5
Кандидат у майстри спорту України 20
Перший розряд 35
Другий розряд 5
Другий рівень змагань - всеукраїнські змагання (за умови участі не менше 15 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 25 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України"),
заліковий час для змагань повинен становити не менше ніж 4 години
Кандидат у майстри спорту України 10
Перший розряд 25
Другий розряд 40
Третій розряд 55
Третій рівень змагань - всеукраїнські змагання (за умови участі не менше 5 спортсменів, які мають спортивне звання "Майстер спорту України", та 15 спортсменів, які мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", 15 спортсменів, які мають перший розряд) Перший розряд 10
Другий розряд 25
Третій розряд 40
Четвертий рівень змагань - обласні змагання (за умови участі не менше 30 спортсменів, із яких 15 є не нижче першого розряду) Перший розряд 5
Другий розряд 20
Третій розряд 35

Примітки:

 1. Вищий вихідний показник (ВВП) визначається (окремо серед колективних та індивідуальних радіостанцій) як середньоарифметичне значення 2, 3 та 4 результатів. 
 2. Для присвоєння звання (розряду) нижня межа нормативу встановлюється шляхом відрахування від ВВП відповідного відсоткового значення згідно з класифікаційною таблицею. 
 3. Для операторів-жінок нормативи зменшуються на 15%.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

 1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються на офіційних міжнародних змаганнях у загальному багатодіапазонному заліку без розподілу по потужності (включаючи підгрупи: SO-NON-assisted, SO-Assisted, SO-CW, SO-SSB, SO-MIX, M/S, M2, M/M) за умови участі: 
  - у підгрупі (виді програми) спортсменів (команд) не менше ніж з 15 країн для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України міжнародного класу"; 
  - у підгрупі (виді програми) спортсменів (команд) не менше ніж з12 країн для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України ".
 2. В офіційних всеукраїнських змаганнях спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у змаганнях спортсменів або команд колективних радіостанцій, які представляють не менше 14 регіонів.
 3. В офіційних всеукраїнських змаганнях спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється за умови участі у змаганнях спортсменів або команд колективних радіостанцій, які представляють не менше 10 регіонів.
 4. За класифікаційною таблицею спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється на змаганнях першого рівня за умови участі у підгрупі (виді програми) спортсменів (команд), які представляють не менше 14 регіонів України, при цьому спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми - не нижче 4 місця. 
  - Членам команд колективних радіостанцій для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" необхідно двічі протягом двох років виконати класифікаційний норматив та умови, передбачені абзацом першим цього пункту.
 5. Протоколи чемпіонатів світу та Європи вважаються затвердженими після їх офіційного оприлюднення в офіційних засобах масової інформації Міжнародної ліги радіоаматорів.
 6. За класифікаційною таблицею спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється на змаганнях другого та третього рівнів за умови участі у підгрупі (виді програми) спортсменів (команд), які представляють не менше 10 регіонів України, та при цьому спортсмен (команда) посів (ла) на всеукраїнських змаганнях з 7 по 12 місце в особистому заліку, у командному - не нижче 8 місця.
 7. Перший, другий, третій розряди присвоюються на змаганнях другого-четвертого рівнів відповідно до класифікаційної таблиці.
 8. У цифрових видах зв'язку спортивні звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу" не присвоюються.
 9. 9. У виді змагань "Радіоспостереження" присвоюються перший, другий, третій розряди згідно з таблицею.
Дисципліна Час, год. Розряд
перший розряд другий розряд третій розряд
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
Індивідуальні радіостанції

8

4

2

600

400

-

400

250

-

400

250

150

250

150

100

300

180

100

200

120

80

Команди колективних радіостанцій

8

4

2

900

600

-

700

500

-

600

400

250

400

300

150

400

300

150

300

200

100

Очки за радіоспостереження нараховуються:

 • за двобічне спостереження - 3;
 • за кожне однобічне спостереження - 1.

Радіозв’язок на ультракоротких хвилях (УКХ)

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

 • юніори: 19 років та молодше (Ч19, Ж19);
 • дорослі: 20 років та старше (Ч20, Ж20).

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) на змаганнях або виконати нормативи класифікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів;

Майстер спорту України

 • 1-2 - в офіційних міжнародних змаганнях в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції у багатодіапазонному заліку;
 • 1 - на чемпіонаті України в особистому багатодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції у багатодіапазонному заліку.

Кандидат у майстри спорту України

 • 3-5 - в офіційних міжнародних змаганнях, в особистому однодіапазонному заліку або у складі команди колективної радіостанції;
 • 2-3 - на чемпіонаті України в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції.

Перший розряд

 • 4-8 - на чемпіонаті України в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції;
 • 1-3 - у всеукраїнських змаганнях або на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції.

Другий розряд

 • 4-5 - у всеукраїнських змаганнях або на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції.

Третій розряд

 • 6-8 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції;
 • 1 - у районних, міських змаганнях в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції.

Класифікаційна таблиця нормативів міжнародних змагань
(кількість великих квадратів, з якими потрібно провести радіозв’язок на діапазонах 144 Мгц, 432 Мгц, 1296 Мгц та вище згідно з регламентом аматорського радіозв’язку)

Вид змагань Спортивні звання та розряди
майстер спорту України кандидат у майстри спорту України перший розряд другий розряд третій розряд
Особисті радіостанції 80 65 45 30 15
Команди колективних радіостанцій
(не більше 3 осіб)
100 80 60 40 25

Примітки:

 • Під час виконання нормативу для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" потрібно провести заліковані зв’язки не менше на трьох діапазонах. 
 • Кількість великих квадратів визначається окремо на кожному діапазоні, а потім підсумовується. 
 • Заліковий час змагань визначається Положенням (регламентом) про змагання, але для чемпіонату України він повинен становити не менше ніж 8 годин.

Умови на присвоєння спортивних звань та розрядів:

 1. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми спортсменів (команд), які представляють не менше 14 регіонів (15 країн).
  - Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за класифікаційними таблицями, якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми - не нижче 4 місця.
 2. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється за умови участі у виді програми:
  - в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів (команд) не менше ніж з 12 країн;
  - в офіційних всеукраїнських змаганнях спортсменів (команд) не менше ніж з14 регіонів.
  - Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" за класифікаційною таблицею присвоюється, якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів з 7 по 12 місце, у командному - не нижче 8 місця.
 3. Протоколи чемпіонатів світу та Європи вважаються затвердженими після їх офіційного оприлюднення в офіційних засобах масової інформації Міжнародної ліги радіоаматорів.
 4. Перший розряд присвоюється за умови участі у чемпіонаті України спортсменів (команд) не менше ніж з 12 регіонів, в інших змаганнях -спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів.
 5. Другий розряд присвоюється за умови участі спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів.

 

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC