РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

ruenfrdeitptes

Круглый стол членов РК “Дельта»

 - каждое воскресение 08.00кв, 3645MHz

RK-DELAT-emblema

Скачать эмблему PK "DELTA";

 

ucfa

 

Скачать логотип UCFA 
(монохром)

Скачать логотип UCFA
(цвет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 жовтня 2022 р. № 1118

ПОРЯДОК

користування радіочастотним спектром в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Генеральним штабом Збройних Сил (далі - Генеральний штаб) управління користуванням радіочастотним спектром загальними користувачами радіочастотного спектра у смугах радіочастот загального користування (далі - загальні користувачі) і спеціальними користувачами радіочастотного спектра у смугах радіочастот спеціального та загального користування (далі - спеціальні користувачі) в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану. Управління користуванням радіочастотним спектром здійснюється з метою забезпечення електромагнітної сумісності та ефективного користування радіочастотним спектром загальними і спеціальними користувачами в особливий період в умовах надзвичайного або воєнного стану з урахуванням заявлених, запланованих та задіяних присвоєнь радіочастот.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законах України “Про електронні комунікації”, “Про оборону України”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану” та “Про національну безпеку України”.

3. Управління користуванням радіочастотним спектром в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах для цілей оборони здійснюється відповідно до наказів та директив Генерального штабу, виданих в межах визначених законодавством повноважень. Генеральний штаб під час видання наказів та директив керується Конституцією України, Законами України “Про електронні комунікації”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”.

4. Управління користуванням радіочастотним спектром здійснюється з використанням: даних автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним спектром; реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром; реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів; реєстру присвоєнь радіочастот спеціальних користувачів; реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення; реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв.

5. Радіочастотний моніторинг, виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот спеціального користування та загального користування, виділених для забезпечення здійснення заходів національної безпеки та оборони, в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану здійснює Генеральний штаб. До проведення заходів з радіочастотного моніторингу та виявлення джерел радіозавад Генеральний штаб може залучати державне підприємство, що перебуває у сфері управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - Національна комісія). Державне підприємство здійснює заходи згідно з директивами, надісланими Генеральним штабом до Національної комісії.

6. Радіоелектронні засоби та/або випромінювальні пристрої, які надходять від країн-партнерів або держав - членів Північноатлантичного альянсу, інших іноземних держав, установ, міжнародних організацій, за спеціальною радіотехнологією можуть використовуватися державними органами та іншими суб’єктами, які відповідно до Закону України “Про національну безпеку України” належать до складу сектору безпеки і оборони України для виконання завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України згідно з передбаченим Законом України “Про електронні комунікації” планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

7. Користування радіочастотним спектром загальними користувачами в особливий період здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні комунікації з урахуванням директив Генерального штабу. Директиви Генерального штабу щодо користування радіочастотним спектром в особливий період, що видаються з метою забезпечення проведення мобілізації, національної безпеки та оборони, можуть стосуватися питань: управління користуванням радіочастотним спектром загальними користувачами; виділення смуг радіочастот загального користування радіочастотного спектра для забезпечення здійснення заходів національної безпеки та оборони спеціальними користувачами; залучення державного підприємства, що перебуває у сфері управління Національної комісії, до проведення заходів з радіочастотного моніторингу та виявлення джерел радіозавад; введення тимчасових обмежень на користування окремими смугами, номіналами радіочастот загального користування; організації зв’язку та взаємодії між Генеральним штабом, Національною комісією, державним підприємством, що перебуває у сфері управління Національної комісії, загальними і спеціальними користувачами в особливий період. Директиви Генерального штабу із зазначенням в них строків їх виконання доводяться до Національної комісії негайно, але не пізніше ніж у триденний строк з дати їх видання та є обов’язковими для виконання загальними і спеціальними користувачами. Національна комісія забезпечує виконання директив Генерального штабу загальними користувачами у визначені в них строки.

8. Управління користуванням радіочастотним спектром спеціальними користувачами в особливий період здійснюється Генеральним штабом шляхом: видачі спеціальним користувачам дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення; планування та присвоєння радіочастот для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціальних користувачів та забезпечення виконання умов електромагнітної сумісності таких засобів; забезпечення присвоєння радіочастот і позивних сигналів для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення; регулювання, здійснення державного нагляду та організації радіочастотного моніторингу щодо користування радіочастотним спектром у смугах частот спеціального користування; вжиття заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад; координації діяльності радіочастотних органів спеціальних користувачів; ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування.

9. Задоволення потреб спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування в особливий період здійснюється Національною комісією за умови забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням загальних користувачів та/або радіоелектронними засобами і випромінювальними пристроями спеціального призначення.

10. В умовах введення надзвичайного або воєнного стану Генеральний штаб за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку може встановлювати тимчасові обмеження на користування окремими смугами, номіналами радіочастот використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв загальними користувачами та радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами для: забезпечення проведення мобілізації, національної безпеки, оборони та охорони правопорядку; оповіщення та забезпечення радіочастотним спектром органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою здійснення ними визначених законодавством повноважень.

11. Тимчасові обмеження, що встановлюються директивами Генерального штабу для користування визначеними смугами, номіналами радіочастот, використання радіообладнання, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв скасовуються одночасно із припиненням або скасуванням надзвичайного або воєнного стану

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC