ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЛРУ

08 грудня 2012 р. м. Київ

1. Обрання президії конференції.
2. Обрання секретаріату конференції.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Обрання мандатної комісії.
5. Про затвердження порядку денного конференції.
6. Про затвердження регламенту роботи конференції.
7. Звітна доповідь про роботу Ради ЛРУ за період грудень 2011 р.- грудень 2012 р. (UT2UB) (спiвдоповiдачi: вiце-президенти, голови комiтетiв та комiсiй, КС).
8. Звiт ревiзiйної комiсiї ЛРУ. (UT7WZ).
9. Звіт комісії по підготовці змін та доповнень до Статуту ЛРУ. (UT4NZ)

(Три питання пропонується обговорювати одночасно)
- під час обговорювання дати слово лічильній комісії (Протокол №1)
- під час обговорювання надати слово мандатній комісії (Протокол №1)

10. Вибори президента ЛРУ на 2013-2014 роки.
11. Вибори Ради ЛРУ (голів комітетів,нач. QSL-бюро).
12. Вибори ревізійної комісії ЛРУ.
13. Про затвердження розміру частини щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ.
14. Про прийняття бюджету ЛРУ на 2013 р.
15. Про норму представництва делегатів на наступну конференцію 2015 року від обласних осередків.
16. Про підготовку змін та доповнень до Статуту ЛРУ, в зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про громадські об’єднання».
17. Про план роботи ЛРУ на 2013 р.
18. Різне:


- нагородження переможців чемпіонатів України (RTTY,CW,SSB,FD-2009…., абсолютних Чемпіонів на КХ.)

Прим. По питанню 14 порядку денного - Проект может быть сверстан лишь после принятия конференцией нового ежегодного взноса в ЛРУ