(проект)

"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О"
рiшенням Ради ЛРУ
08.12.2012 р.

БЮДЖЕТ ЛРУ НА 2013 РIК

Залишок коштiв ЛРУ на 01.12.2012 р. Після ревкомісії
- готiвкою в гривнях . . . . . . . . . . . . . . . . . грн.
- на розрахунковому рахунку (на 01.12.2012). . . . . грн.
- на депозитному рахунку в гривнях . . . . . . . . . грн.

I. Прогноз надходження коштiв . . . . . . . . . . . . .
членськi внески в ЛРУ за 2013 р.( х ) = ?????? грн.

II. Обов'язковi видатки ................................. 00.00 грн.
2.1. Членськi внески в IARU . . . . . . . . . . . . 12000.00 грн.
2.2. QSL-бюро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45600.00 грн.
2.2.1. Дотацiя на органiзацiю роботи . . . . . . . . . 36000,00 грн.
2.2.2. Дотацiя на вiдправку пошти ветеранiв,
iнвалiдiв та школярів . . . . . . . . 1000,00 грн.
2.2.3. Дотацiя на вiдправку пошти в рiдкi країни . . . 1000,00 грн.
2.2.4. Придбання канцтоварiв . . . . . . . . . . . . . 1000,00 грн.
2.2.5. Оплата за а/с 56 . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 грн.
2.2.6. Транспортнi витрати по доставцi пошти . . . . . 6000,00 грн.
2.3. Проведення виїзних засiдань Виконкому ЛРУ . . . 2000,00 грн.
2.3.1. Проїзд членiв Виконкому . . . . . . . . . . . 2000,00 грн.
2.4. Витрати на відрядження членів Виконкому на Раду 7000,00 грн.
2.4.1. Проживання членiв Виконкому, оренда примiщення. 5000,00 грн.
2.4.2. Проїзд членiв Виконкому та вiдповiдального за
оформлення СПС на Раду. . . . . . . . . . . . . 2000,00 грн.
2.5. Проїзд та проживання ревiзiйної комiсiї 2500,00 грн.

III. Видатки комiтетiв та проведення змагань...... 11900,00 грн.
3.1. Проведення Ukrainian DX Contest . . . . . . . . 2500,00 грн.
3.2. Проведення Чемпiонату України CW . . . . . . . 600,00 грн.
3.3. Проведення Чемпiонату України SSB . . . . . . . 600,00 грн.
3.4. Проведення Чемпiонату України RTTY . . . . . . 600,00 грн.
3.5. Проведення Ukrainian DIGITAL Contest . . . . . 700,00 грн.
3.6. Проведення Кубку Дніпра . . . . . . . . . . . . 500.00 грн.
3.7. УКХ-комiтет . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000,00 грн.
3.8. КХ-комiтет . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 грн.
3.9. Комiтет по работi з ветеранами та iнвалiдами . 500,00 грн.
3.10. ARDF комiтет . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000,00 грн.
3.11. Комiтет по работi з молоддю . . . . . . . . . . 2000,00 грн.
3.12. Дипломний комiтет . . . . . . . . . . . . . . . 1000,00 грн.
3.13. IOTA комітет 100.00 грн.

IV. Видатки на iнформацiйне забезпечення ЛРУ ........... 500,00 грн.
4.1. Інтернет сайт ЛРУ . . . . . . . . . . . 500,00 грн.

V. Видатки штаб-квартири ЛРУ .......................... 31488,00 грн.
5.1. Зарплатня бухгалтера . . . . . . . . . . . . . . 11100,00 грн.
5.2. Нарахування на зарплату . . . . . . . . . . . . 4088,00 грн.
5.3. Видатки на обслуговуванння примiщення . . . . . 16000,00 грн.
5.4. Придбання канцтоварiв . . . . . . . . . . . . . 300,00 грн.
5.5. Забезпечення роботи EM5HQ та EM20UARL
(друк та розсилка QSL) . . . . . 2000,00 грн.
5.6. Видатки вiдповiдального за оформлення СПС . . . 350,00 грн.

VI. Iншi видатки ................................... 3350,00 грн.
6.1. Поштовi видатки Виконкому ЛРУ . . . . . . . . . 600,00 грн.
6.2. Придбання медалей та дипломiв . . . . . . . . 2000,00 грн.
6.3. Проведення виставок . . . . . . . . . . . . . . 750,00 грн.

Всього видаткiв: грн

Баланс бюджету:

Залишок:

Прогноз надходжень: =
Прогноз видаткiв: = грн.